Nyheter

Hantering av A-fel vid statuskontroller

Har du fått anmärkning av typen A-fel vid statuskontrollen av din lägenhet? Då har du också fått besked om att dessa ska åtgärdas inom 30 dagar och att uppföljande kontroll kommer att ske. Samtidigt har Riksbyggen gått ut med information om att du som medlem inte får anlita hantverkare som arbetar i din lägenhet medan våra renoveringsprojekt pågår. Orsaken är krav som ställs av gällande arbetsmiljölagstiftning. Föreningen har tillsammans med Riksbyggen och entreprenörernas byggarbetsmiljöasamordnare kommit överens om följande lösning för dig som enskild medlem som har ett A-fel som måste åtgärdas:

 

Alternativ 1

Anlitar du Elektroteam, som ingår i ett av de nuvarande entreprenadernas team, så ansvarar de för att ta nödvändiga kontakter med berörd byggarbetsmiljösamordnare, så att du kan få felen åtgärdade inom föreskriven tid.

 

Alternativ 2

Om du önskar anlita en annan entreprenör ansvarar DU för att denne har inhämtat nödvändiga tillstånd av berörd byggarbetsmiljösamordnare. Kontaktuppgifter erhålls via Riksbyggens projektledare Matilda Loodin. Behöver du anstånd för att hinna åtgärda A-felen begär du det hos Riksbyggens besiktningsman Claes Ekelund. Kontaktuppgifter hittar du i besiktningsprotokollet.