Allmänt

Tänker du renovera lägenheten du bor i? Nedan finns specifik information gällande renovering av badrum och kök. Först bör du dock ta reda på vad du som bostadsrättshavare ansvarar för och får lov att åtgärda, respektive vad bostadsrättsföreningen ansvarar för. Mer om detta finner du i artikeln om underhåll i bostad. För vissa renoveringsåtgärder måste du få föreningens tillstånd. Ta reda på om du behöver det genom att läsa artikeln om tillstånd.

Saknar du någon information, har du fler frågor om renovering eller är du osäker på vad som gäller, kontakta föreningens tekniske förvaltare Per Lundahl (klicka på länken för kontaktuppgifter). Om åtgärden kräver föreningens tillstånd ska du lämna en ifylld ansökan. Ansökan lämnas till Riksbyggens lokalkontor på Karolingatan 1. Det är de som behandlar den. Normal handläggningstid är ca 1-2 veckor.

 

Badrum

Vattenskador är vanligt och orsakar skador för ca 100 miljoner per vecka, året runt i Sverige.
Se därför till att renoveringar sker enligt gällande branschregler. Lämna in en ansökan vid renovering av badrum. Ansökan lämnas till Riksbyggens lokalkontor på Karolingatan 1. Det är de som behandlar den. Golvbrunnsbyte ersätter föreningen upp till 5000 kr. Kontakta föreningens tekniske förvaltare innan brunnen byts, då bara vissa typer av brunnar godkänns av föreningen. Felaktigt val av brunn kan leda till mycket dyra återställningskostnader och dessa får du som bostadsrättshavare stå för!

 

Badrumsrenovering ska vara fackmannamässigt utfört
Föreningen kräver att renovering av våtrum ska vara fackmannamässigt utfört och i enlighet med vid varje tidpunkt gällande branschregler för säkra vatteninstallationer. Vi rekommenderar att du endast anlitar hantverkare som har dessa behörigheter.

 

Några god råd

 • Anlita alltid behörig fackman för vvs-arbete eller arbete i kakel/våtrumsmatta.
 • Täpp igen synliga borrhål med silikon.
 • Besiktiga badrummet om du är osäker på om tätskikt eller golvbrunn är tätt.
 • Avloppsdoft beror oftast på att vattenlås eller att någon anslutning till avlopp är otätt.
 • Efter duschning eller torkning av tvätt låt badrumsdörren stå öppen för att vädra ut fukt. 

 

Kök

Att tänka på vid köksrenovering 

 • Om du önskar flytta kök -lämna in en ansökanAnsökan lämnas till Riksbyggens lokalkontor på Karolingatan 1. Det är de som behandlar ansökan.
 • Vattenledningar får endast ändras av hantverkare med behörighet. Tillstånd från föreningen krävs.
 • Nydragning av el får endast göras av behörig elektriker.
 • Inga fläktar får kopplas in till ventilation - använd istället frihängande kolfilterfläkt .

 

Diskmaskin skall vara utrustad med avstängningsanordning på inkommande vattenledning. En vattenskada vid bortavaro där det framgår att man underlåtit att stänga avstängningskranen, anses lägenhetsinnehavaren vara vållande till skadan.

 

Råd för bra ventilation i köket

 • Byt kolfilter regelbundet enligt tillverkarens rekommendation samt rengör metallfilter.
 • Öppna fönster/ventiler i angränsande rum vid matlagning och stäng dörren till köket.
 • Välj fläkt med omsorg - effektiviteten i att filtrera bort matos skiljer sig.
 • Rengör frånluftsventiler en gång/år.