Vi har ett kollektivt bostadsrättstillägg tecknat till vår fastighetsförsäkring. Detta innebär alltså att det räcker att ha en en hemförsäkring utan bostadsrättstillägg. På så sätt har samtlig en försäkring som täcker skador i lägenheten på ytskikt och fast inredning vid vatten- och brandskador. Dessutom underlättas skaderegleringen när samma bolag handlägger såväl fastighetsskadorna som lägenhetsskadorna. Den egna hemförsäkringen täcker enbart skador på lösöret dvs lös inredning möbler, kläder o dyl vid vatten- och brandskador i lgh. 

 

Information om fastighetsförsäkringen

Föreningen är försäkrad hos Länsförsäkringar. Vid skador där försäkringen kan behöva användas, vänligen gör en felanmälan via Riksbyggens kundtjänst, så hjälper föreningens tekniske förvaltare dig med information om hur du ska gå tillväga.

 

Vid andrahandsuthyrning
Vissa bolag kräver att du som medlem måste vara skriven på lägenhetens adress för att försäkringen ska gälla. Ring och kontrollera med ditt bolag. Andrahandsgäster rekommenderas att teckna en egen hemförsäkring.