I föreningen finns 8 st miljöhus där medlemmar kan slänga sitt hushållsavfall. Grovsopor är det varje medlems eget ansvar att lämna på någon av återvinningscentralerna, se Sysavs hemsida för närmare information. Som en extra service åt medlemmarna hyr föreningen en container för grovsopor en gång i kvartalet, samt extra container till jul och nyår. I föreningens kalender på startsidan anslås när containern kommer.

 

Exteriörbild av ett av miljöhusen. I bakgrunden ses ytterligare ett.

 

Interiörbild från ett av miljöhusen.