För dig som är ny i föreningen finns här smått och gott som är bra att veta.

 

Att bo i en bostadsrättsförening innebär att du äger rätten till att bo i bostaden. Husen ägs av bostadsrättsföreningen som du är medlem i och det gör att du även är fastighetsägare tillsammans med dom andra medlemmarna. Du som medlem väljer vilka som ska sitta i styrelsen genom att rösta vid årsstämman. Som medlem kan du även påverka vad som sker i föreningen genom att lämna in motioner till stämman om du har någon idé. Stämman hålls en gång om året i november.  Styrelsen fattar beslut om frågor som rör den löpande driften av bostadsrättsföreningen, ansvarar för fastigheterna och dess tekniska funktioner, ekonomin och att bostadsrättsföreningen följer lagen. Kontaktuppgifter till styrelsen finns dels på anslagstavlan i varje entré och här på hemsidan. 

 

En lista över vad du får och inte får utföra för renoveringsåtgärder i lägenheten finns på Mitt Riksbyggen. Är du osäker, kontakta vår förvaltare. Kontaktuppgifter finns på anslagstavlan respektive hemsidanFelanmälan och störningsjour görs hos Riksbyggens kundservice på tel 0771-860 860 eller på Mitt Riksbyggen. Kösystem för garageplats, källarlokal och lokal nås också via Mitt Riksbyggen. Lån av bord och stolar bokas via den här flikenGrillning med egen grill sker vid våra pergolor på grund av brandrisk i gräsmattan. Av brandskyddsskäl får inget finnas i våra trapphus förutom rullatorer, se brandskydd. Rökning är inte tillåtet vid våra lekplatser enligt lag sedan 1 juli 2019. Fimpar kastas när de är släckta i papperskorgen då de är en stor miljöförstörare när de ligger kvar på marken. Körning är inte tillåten på föreningens mark, se våra trivselregler.

 

Container för grovsopor kommer 4 gånger om året, i mars, juni, september och december. Till jul kommer också container för julklappspapper och efter julen kommer en container för julgranar. Containern står bredvid nerfarten till garaget på Sergeantgatan. Containern är låst med hänglås som öppnas med lägenhetsnyckeln. Information om när containern kommer finns på anslagstavlan och i kalendern.