Renoveringar & Byggprojekt

Arbetet med reliningen av våra avlopp har löpt på bättre än planerat och vi har därför i samråd med entreprenören valt att uppdatera tidplanen för projektet. Observera att även denna uppdaterade plan är preliminär och att tidsavvikelser kan förekomma på båda hållen. Vår ambition är att hålla er så uppdaterade som möjligt. Detaljerad information med exakta datum lämnas ut av Proline i era brevlådor.

Med start efter påsk kommer vi att genomföra den sista delen i arbetet med värmeinjusteringen. Vid funktionskontrollen upptäcktes en del fel, framför allt på ventiler, i elementen. Dessa kommer att åtgärdas av AG Malmströms Rör. Berörda medlemmar kommer att aviseras via lappar i brevlådan ca 5 dagar innan. Arbetet beräknas pågå under ca en månads tid.

Följande renoveringsprojekt är aktuella just nu:

 

  • Värmecentraler (klart!) & värmeinjustering
  • Dagvattennätet (klart!)
  • Tappvattenstammar
  • Avloppsstammar

 

Kort lägesbeskrivning

 

Värmecentraler (klart!) & värmeinjustering

Besiktningen av värmecentralerna är nu godkänd och de är i normal drift.

 

Arbetet med värmeinjusteringen är genomförd, liksom funktionskontrollerna. Vi ska få redovisat resultaten av dem inom kort. Dock vet vi redan nu att en del ventiler i elementen är trasiga och dessa planeras att åtgärdas under våren.

 

Dagvattennätet (klart!)

Vårt dagvattennät är nu färdigrenoverat och genom de åtgärder som vidtagits förväntas dess livslängd ha förlängts med 20-30 år. Vi kommer kontinuerligt att kontrollera statusen och vid behov vidta åtgärder.

 

Tappvattenstammar

Förberedelser pågår för att lämna in ärendet till hyresnämnden för avgörande. De som röstat nej, inte accepterat stämmans beslut eller inte tagit ställning kommer att kallas till hyresnämnden som motparter i ärendet. Projektet har planerad byggstart under våren.

 

Avloppsstammar

Projektet är i full gång och reliningen av avloppsrören pågår på Sergeantgatan 19-33. Förberedande åtgärder är också gjorda på Sergeantgatan 1-15, där arbetet kommer att starta i begränsad omfattning redan nästa vecka. All avisering av vikt som berör detta projekt görs genom lappar i brevlådorna. Frågor kring projektet hänvisas i första hand till Prolines och Riksbyggens projektledare, se nedan.

 

Kontaktuppgifter:

 

Matilda Loodin

Projektledare Riksbyggen

Tel 040-109419

 

Benny Hallberg

Projektledare Proline

Tel 0761-033309

 

 

 

Håll utkik här under rubriken renoveringar & byggprojekt! Aktuell information om projekten publiceras löpande.

När installationsarbetena är klara ska elementens funktion kontrolleras. Detta kommer att genomföras enligt nedanstående tidsplan. Avisering kommer också att ske genom lappar i brevlådan 5 dagar före arbetet påbörjas.

11/1  Höjagatan 2,4,6,8,10,12,14,16 

12/1  Höjagatan 20,22,24,26,28,30,32,34

13/1  Sergeantgatan 1,3,5,7,9,11,13,15

14/1  Sergeantgatan 19,21,23,25,27,29,31,33

15/1 Högatorpsgatan 1,3,5,7,9,11 Sergeantgatan 2,4,6

18/1 Högatorpsgatan 13,15,17,19,21,23 Sergeantgatan 8,10,12,14

19/1 Högatorpsgatan 27,29,31,33,35,37 Sergeantgatan 16,18,22

20/1 Sergeantgatan 24,26,28,30,32

Vi närmar oss årsskiftet med stormsteg och därmed inledningen av renoveringen av avloppsstammarna. Redan under december kommer det att märkas att det händer saker, då etableringen av byggbodar kommer att göras innan storhelgerna. Likaså kommer en försyn att göras genom besök i lägenheterna på den första gården i projektet (se tidsplanen nedan). Själva arbetena i lägenheterna påbörjas i januari 2021.

 

Vi räknar med att entreprenören Proline kommer att dela ut detaljerad skriftlig information om projektet till alla lägenheter i nästa vecka. Där finns svar på frågor om hur det kommer att gå till och hur vi som boende påverkas under tiden samt vem vi kontaktar om vi har frågor om projektet.

 

Första gården ut är Sergeantgatan 19-33. Ni som bor här kommer att få mer detaljerad information även kring tillträde i lägenheterna inom kort. En preliminär översiktlig tidsplan finns i bilden nedan. En mer detaljerad preliminär tidsplan finns i bifogad fil. Förskjutningar av tidsplanen kan uppkomma. Dessa kommer i möjligaste mån att meddelas ut via hemsidan, traphusen och brevlådor.

 

Preliminär översiktlig tidsplan

 

Detaljerad preliminär tidsplan (OBS! I detta dokument benämns gårdarna med sina fastighetsbeteckningar.)

 

Särskilda åtgärder vidtas med anledning av coronapandemin, se skriftlig information som kommer att delas ut. För er som har hemtjänst, så kommer entreprenören att informera hemtjänsten om vad som händer, så att de kan anpassa åtgärderna och ni kan få bästa möjliga hjälp under renoveringen.

 

Vi är medvetna om att detta är en stor renovering som kan upplevas som jobbig och alla inblandade parter kommer att göra vad vi kan för att det ska genomföras så smidigt som möjligt. Vi hoppas på ert samarbete och er förståelse.