Allmänt

Tänker du renovera lägenheten du bor i? Nedan finns specifik information gällande renovering av el. Först bör du dock ta reda på vad du som bostadsrättshavare ansvarar för och får lov att åtgärda, respektive vad bostadsrättsföreningen ansvarar för. Mer om detta finner du i artikeln om underhåll i bostad. För vissa renoveringsåtgärder måste du få föreningens tillstånd. Ta reda på om du behöver det genom att läsa artikeln om tillstånd.

Saknar du någon information, har du fler frågor om renovering eller är du osäker på vad som gäller, kontakta föreningens tekniske förvaltare Per Lundahl (klicka på länken för kontaktuppgifter). Om åtgärden kräver föreningens tillstånd ska du lämna en ifylld ansökan. Ansökan lämnas till Riksbyggens lokalkontor på Karolingatan 1. Det är de som behandlar den. Normal handläggningstid är ca 1-2 veckor.

 

El

Exempel på arbeten som endast får utföras av behörig elinstallatör:

  • Utförande av fasta installationer t.ex. dra nya ledningar och uttag/strömbrytare.
  • Installering av golvvärme och värmekabel.
  • Byte av ojordat vägguttag mot jordat.
  • Installera dimmer.


Checklista för elsäkert hem
Gå igenom Elsäkerhetsverket checklista så får du en överblick om något behöver åtgärdas.

 

Säkerhet
Jordfelsbrytaren i hallen känner av funktionsfel i inkopplade apparater och bryter strömmen vid fel. Det förhindrar att du får ström genom kroppen om något går fel.
Bryt dock alltid elen via jordfelsbrytaren när du byter glödlampor eller gör annat underhåll som är kopplat till el.
Hushållsel är dödlig så var alltid extra försiktig.

 

Vad får jag göra själv?
Om du har nödvändig kunskap kan du byta strömbrytare, eluttag, armatur mm.
Dock kan du bli skadeståndsskyldig om du gör fel, så ta hjälp av behörig elektriker om du är minsta osäker.
Läs mer på Elsäkerhetsverket för privatpersoner.