Till varje lägenhet i föreningen hör två olika sifferbeteckningar, ett lägenhetsnummer och ett objektsnummer. De används för olika ändamål och har olika ursprung. Nedan förklaras skillnaden.

 

Lägenhetsnummer är Lantmäteriets beteckning i det nationella lägenhetsregistret. Det består av fyra siffror och är inte ett unikt nummer, som det går att identifiera lägenheten ifrån utan tillgång till adressen. Lägenhetsnumret använder du när du ska göra en flyttanmälan hos Skatteverket. Det används också vid framtagande av nationell statistik. Ditt lägenhetsnummer hittar du på din dörrkarm. Det går också att få fram genom genom att tillämpa de regler som gäller, se lantmäteriets hemsida eller denna broschyr  för mer information.

 

Objektsnummer (på lägenheten) är beteckningen i föreningens lägenhetsförteckning. Detta är ett unikt nummer för varje lägenhet och utifrån det kan lägenheten identifieras av föreningen. Numreringen går från 1-366 och används bl a när du anmäler dig vid föreningsstämman, vid överlåtelser och pantsättningar. Ditt objektsnummer hittar du på din dörrkarm och på hyresavin. Ibland kallas det i dagligt tal lite slarvigt för lägenhetsnummer, vilket skapar förvirring.

 

Dörrkarm med lägenhetsnumret till vänster och objektsnumret till höger.

 

Avgiftsavi med objektsnumret markerat. Observera att det här är tillagt en nolla

i objektsnumret för att fungera i Riksbyggens administrativa system.

 

Objektsnumret återfinns längst ut till höger under beteckningen lghnr

(vilket är en gammal beteckning) på anslagstavlorna i trapphusen.