OBS! Styrelsen kommer att kontakta alla som i dagsläget har uteplatser och/eller sköter om sina rabatter för tecknande av nyttjanderättsavtal.

Sept- 21// Tyvärr har detta arbete blivit ytterligare försenat. Ny info planeras senare under hösten.

 

Uteplatser

På föreningsstämman i november 2019 fattades beslut angående uteplatserna. I slutet på 2020 fick vi slutligen besked från Hyresnämnden som biföll föreningsstämmans beslut om uteplatserna. Vill du ta del av beslutet, kontaktar du vår tekniske förvaltare Per Lundahl. Möjlighet finns för boende på första våningen att i anslutning till sin balkong bygga en uteplats på föreningens mark. För att få ha en uteplats krävs att nyttjanderättsavtal tecknas med föreningen. Styrelsen planerar att under våren kontakta alla som i dagsläget har en uteplats för tecknande av nyttjanderättsavtal. Vid nybyggnation krävs även bygglov.

 

Intresserad av att skaffa uteplats?

Styrelsen har på uppdrag av stämman tagit fram ritningar och färgkoder för uteplatserna, samt regler som reglerar utseende och användning. Du hittar dem via länkarna i den gråa boxen på den här sidan. Där finns också en länk till intresseanmälan. Observera att du måste ha tecknat avtal med föreningen innan du får lov att påbörja byggnation av uteplats.

 

Rabatter

Möjlighet finns för boende på första våningen att sköta om rabatterna utanför sina lägenheter. För detta krävs att nyttjanderättsavtal tecknas med föreningen. Styrelsen planerar att under våren kontakta alla som i dagsläget sköter sina rabatter för tecknande av nyttjanderättsavtal. Om du inte längre önskar sköta din rabatt, meddelar du detta till föreningens trädgårdsmästare Joakim Nilsson.

 

Intresserad av att sköta din rabatt?

Styrelsen har på uppdrag av stämman tagit fram regler kring utseende på och användning av rabatterna. Föreningens trädgårdsmästare har komponerat en lista med förslag på lämpliga perenner för rabatterna samt ett exempel på hur du kan komponera din rabatt. Du hittar dem via länkarna i den gråa boxen på den här sidan. Där finns också en länk till intresseanmälan. Observera att du måste ha tecknat avtal med föreningen innan du får lov att påbörja några åtgärder i rabatterna.

 

Odlingslotter

Odlingslotter finns för närvarande inte i föreningen, men föreningsstämman har fattat beslut om att möjliggöra för sådana. Detta är ett projekt som ligger en bit framåt i tiden. Först ska en del grävningsarbeten genomföras som en del av kommande renoveringsarbeten. Sedan görs en översyn av utemiljön och då beslutas var odlingslotterna ska finnas. Så snart det blir möjligt att nyttja odlingslotter, kommer detta att utannonseras.

 

Att tänka på vid överlåtelser

Du som säljer din bostadsrätt behöver informera köparen om de nyttjanderättsavtal som finns. Om köparen inte väljer att teckna nyttjanderättsavtal med föreningen innan tillträdet, ansvarar du som säljare för att återställa marken. För fler detaljer, se dokumentet Regler för markanvändning med nyttjanderättsavtal.

Frågor

Har du frågor kring uteplatser och rabatter under övergångsperioden? 

 

Kontakta någon av oss:

Barbro Follrud

0736-223265

Renata Kovacevic

0708-650030