221128

Lägesuppdatering:

Höstens turbulens har gjort att styrelsen behövt fokusera mer på akuta frågor. Arbetet med avtalen har därför legat på is under någon månad. För tillfället råder osäkerhet kring hur fasadrenoveringen kommer att påverka uteplatserna. Styrelsens ambition är att det ska bli så liten påverkan som möjligt. Därför uppmanar vi er som inte åtgärdat era uteplatser att ligga lite lågt tills dess nya besked kommer. Av samma anledning har vi inte heller tryckt på gällande de förändringar som vissa kommer att behöva vidta för att uteplatserna ska överensstämma med gällande ritningar och regler.

I nuläget godkänns inga nybyggnationer av uteplatser eller nyanläggning av rabatter pga förestående fasadrenoveringar, men det går fortfarande bra att lämna in intresseanmälningar. Dessa kommer att kunna börja behandlas först när vi vet hur tidsplanen ser ut för renoveringarna, vilket beräknas vara någon gång under 2023.

 

Uteplatser

Möjlighet finns för boende på första våningen att i anslutning till sin balkong bygga en uteplats på föreningens mark. För att få ha en uteplats krävs att nyttjanderättsavtal tecknas med föreningen, se nedan för mer info. Vid nybyggnation krävs även bygglov, något som du själv får stå för. Föreningen avser att undersöka möjligheten att ordna ett gemensamt bygglov för de som är intresserad av nybyggnation i nuläget. Mer info om detta kommer längre fram.

 

Intresserad av att skaffa uteplats?

Styrelsen har på uppdrag av stämman tagit fram ritningar och färgkoder för uteplatserna, samt regler kring utseende och användning. Du hittar dem via länkarna i den gråa boxen på den här sidan. Där finns också en länk till intresseanmälan. Observera att du måste ha tecknat avtal med föreningen innan du får lov att påbörja byggnation av uteplats. I nuläget godkänns inga nybyggnationer av uteplatser pga förestående fasadrenoveringar, men det går fortfarande bra att lämna in intresseanmälningar.

 

Rabatter

Möjlighet finns för boende på första våningen att sköta om rabatterna utanför sina lägenheter. För detta krävs att nyttjanderättsavtal tecknas med föreningen, se nedan för mer info. Om du inte längre önskar sköta din rabatt, meddelar du detta till föreningens trädgårdsansvarig Renata Kovacevic.

 

Intresserad av att sköta din rabatt?

Styrelsen har på uppdrag av stämman tagit fram regler kring utseende på och användning av rabatterna. Föreningens trädgårdsmästare har komponerat en lista med förslag på lämpliga perenner för rabatterna samt ett exempel på hur du kan komponera din rabatt. Du hittar dem via länkarna i den gråa boxen på den här sidan. Där finns också en länk till intresseanmälan.Observera att du måste ha tecknat avtal med föreningen innan du får lov att påbörja några åtgärder i rabatterna. I nuläget godkänns inga nyanläggningar av rabatter pga förestående fasadrenoveringar, men det går fortfarande bra att lämna in intresseanmälningar.

 

Odlingslotter

Odlingslotter finns för närvarande inte i föreningen, men föreningsstämman har fattat beslut om att möjliggöra för sådana. Detta är ett projekt som ligger en bit framåt i tiden. Först ska en del grävningsarbeten genomföras som en del av kommande renoveringsarbeten. Sedan görs en översyn av utemiljön och då beslutas var odlingslotterna ska finnas. Så snart det blir möjligt att nyttja odlingslotter, kommer detta att utannonseras.

 

Att tänka på vid överlåtelser

Du som säljer din bostadsrätt behöver informera köparen om de nyttjanderättsavtal som finns. Om köparen inte väljer att teckna nyttjanderättsavtal med föreningen innan tillträdet, ansvarar du som säljare för att återställa marken. För fler detaljer, se dokumentet Regler för markanvändning med nyttjanderättsavtal.

Frågor

Har du frågor kring uteplatser och rabatter under övergångsperioden? 

 

Kontakta någon av oss:

Barbro Follrud

0736-223265

Renata Kovacevic

0708-650030