Nyheter

240516
Klagomål har inkommit till styrelsen att det läggs ut mat till fåglar på olika ställen i området.

Detta lockar till sig i första hand råttor och fiskmåsar, gäster som vi absolut inte vill ha.

Alla matrester skall utan undantag läggas i bruna papperspåsar som sedan kastas i miljöhusens kärl för matavfall.

 

Styrelsen

240503

Igår röstade stämman ja för solceller som installeras i samband med takrenoveringen. Mer information kommer under arbetets gång.

Dom nya stadgarna röstades igenom för andra gången.

 

Styrelsen

240407

Nu är våren kommen och det är dags för cykelrensning.

I veckan kommer cyklarna att märks upp med gul/röda plastband.

Är det en cykel som används så plockas bandet bort.

Efter ca 1 månad kommer dom cyklar som fortfarande har bandet kvar att transporteras bort. 


Styrelsen

240407

Ulla och Rikard som sköter vår utemiljö har påbörjat rensning av våra rabatter.

Där finns några träd på Högatorpsvägen som behöver fällas då dom håller på att välta och dom är märkta.

Styrelsen