Nyheter

Jörn Enoksen är sedan en tid vår nye trädgårdsmästare och arbetsledare för gröngruppen och fastighetsskötarna. Har du frågor eller synpunkter på fastighetsskötseln inkl trädgården, så är det honom du ska kontakta. Jörns kontaktuppgifter hittar du under kontakt -> Riksbyggen, eller genom att klicka här.

 

SHOPPINGRESA TILL ULLARED

Lördagen 20/11 blir det bussresa till Ullared.

 

Bussen går från Höja centrum kl 07:00 (busshållplatsen Agnesfridsvägen).

Vi shoppar hela dagen och lämnar Ullared 16:00 och på vägen hem gör vi ett
stopp ca 45 min vid laxbutiken utanför Falkenberg.

Priset är 200:-/pers. Anmälan är bindande.

Betalning sker samband med anmälan och görs till 
Barbro Follrud
Höjagatan 30
Tel: 073-6223265
Betala kontant eller via Swish

Antalet platser är begränsat så, först till kvarn ...

Har du fått anmärkning av typen A-fel vid statuskontrollen av din lägenhet? Då har du också fått besked om att dessa ska åtgärdas inom 30 dagar och att uppföljande kontroll kommer att ske. Samtidigt har Riksbyggen gått ut med information om att du som medlem inte får anlita hantverkare som arbetar i din lägenhet medan våra renoveringsprojekt pågår. Orsaken är krav som ställs av gällande arbetsmiljölagstiftning. Föreningen har tillsammans med Riksbyggen och entreprenörernas byggarbetsmiljöasamordnare kommit överens om följande lösning för dig som enskild medlem som har ett A-fel som måste åtgärdas:

 

Alternativ 1

Anlitar du Elektroteam, som ingår i ett av de nuvarande entreprenadernas team, så ansvarar de för att ta nödvändiga kontakter med berörd byggarbetsmiljösamordnare, så att du kan få felen åtgärdade inom föreskriven tid.

 

Alternativ 2

Om du önskar anlita en annan entreprenör ansvarar DU för att denne har inhämtat nödvändiga tillstånd av berörd byggarbetsmiljösamordnare. Kontaktuppgifter erhålls via Riksbyggens projektledare Matilda Loodin. Behöver du anstånd för att hinna åtgärda A-felen begär du det hos Riksbyggens besiktningsman Claes Ekelund. Kontaktuppgifter hittar du i besiktningsprotokollet.

Vi har nu kommit in i den tid på året då lägenheterna ofta upplevs som kalla och vi får då ofta felanmälningar om detta. Vid mätning av inomhustemperaturen, så ligger den då nästan alltid inom de 20-22 grader som anges som komfortabel rumstemperatur. Men ändå fryser vi och det beror på att våra kroppar är känsliga även för små temperaturskillnader såsom 0,5-1 grad. Mer information om varför det blir så här hittar du i den här artikeln under frågor & svar.

 

Vi har i samråd med Riksbyggens energitekniker kommit överens om att försöka lindra besvären under den här övergångsperioden genom att göra tillfälliga justeringar i inställningarna för värmesystemet. Förhoppningen är att det ska märkas skillnad redan de närmaste dagarna. Skriv gärna till oss på och berätta om du upplever en förbättring eller inte. Har du väldigt kallt i din lägenhet behöver du göra en felanmälan hos Riksbyggens kundtjänst. Tycker du att det blir för varmt, så sänk hellre värmen på elementen än att öppna fönstren.

 

Just nu har vi dessutom fel på en givare som känner av utomhustemperaturen. Detta påverkar lägenheterna på Sergeantgatan 1-15. Felet är anmält och kommer att åtgärdas. Riksbyggens energitekniker kommer att vidta åtgärder för att kompensera felet tills dess det är lagat.

Styrelsen har vid sitt budgetsammanträde beslutat om en höjning av månadsavgiften med 6%, vilket motsvarar ca 4-4,5% på hela månadsavin. Det är 1%-enhet högre än tidigare beräknat, vilket beror på ökade beräknade kostnader för underhållet av våra fastigheter. Höjningen sker från låga nivåer och det är styrelsens ambition att höja i ungefär samma takt de närmaste åren och undvika chockhöjningar.

Dessutom kommer avgiften för elen att justeras för att avspegla den kostnad föreningen har för elinköpen. Elpriserna har varit historiskt höga i södra Sverige och de förutspås vara så även framöver. Det nya elpriset blir 1,43 kr/kWh (inkl moms). Båda ändringarna träder i kraft vid årsskiftet.

Slutligen kan det tilläggas att styrelsen arbetar med översyn över föreningens avtal samt förslag på kostnadsbesparande investeringar som framgent väntas ge oss en bättre ekonomi.