E-postadress till revisorerna:

Förtroendevald revisor
Sanja Stefanovic
0707-242831