Icon representing an icon
Stadgar Brf Röda Höja

Viktigt att känna till stadgarna
Som medlem är man skyldig att följa stadgarna. Därför är det viktigt att läsa igenom stadgarna noggrant vid tillträde i föreningen och se till att man känner till dem. Bryter man mot stadgarna kan man i värsta fall förlora sin lägenhet, bli skadeståndskyldig eller åtalad.

Ändring av stadgar
Eftersom stadgarna är gemensamma regler så kan de endast ändras genom att medlemmarna röstar om det på föreningsstämman. Det krävs två stämmor för att få igenom en ändring. Medlemmar kan via motion till föreningsstämman föreslå ändringar i stadgarna. Du bör dock sakligt kunna argumentera för förändringen. Svensk lag står över stadgar, därför måste stadgeändringar vara förenliga med lagen. Kontakta gärna styrelsen om du har ett förslag på stadgeändring.