Allmänt om utemiljön

Husen på Röda Höja är byggda kring tio gårdar, varav en är lite mindre. Mellan husen finns det vidsträckta gräsytor där barnen kan leka och spela boll. Området är rikt på träd av olika slag. Varje gård har en egen lekplats, sittplatser och en pergola med grillar. Vår utemiljö sköts om av Riksbyggen. Eventuella synpunkter på skötseln lämnas i första hand till dem, antingen via deras kundservice (som en felanmälan) eller via deras arbetsledare, klicka här för kontaktuppgifter. Vi kan alla hjälpas åt att få det trivsamt på våra gårdar genom att plocka undan efter oss, kasta skräp i papperskorgarna (eller i miljöhusen) och att ha en god ton gentemot varandra.

 

Uteplatser

På föreningsstämman i november 2019 fattades beslut angående uteplatserna. Detta ärende behandlas för närvarande i Hyresnämnden och föreningen inväntar deras beslut innan vi kan gå vidare. Planen är att det ska tecknas nyttjanderättsavtal med varje bostadsrättshavare som har en egen uteplats. Styrelsen har tagit fram ritningar och färgkoder för uteplatserna, samt regler som reglerar utseende och användning. Så snart Hyresnämnden fattat sitt beslut, kommer styrelsen att gå ut med detaljerad information om vad som gäller. Tills dess kan vi bara uppmana att inte göra några väsentliga tillägg eller ändringar av uteplatserna, då dessa kan behöva återställas om utslaget från Hyresnämnden skulle bli annat än vad föreningen hoppas på.

 

Rabatter

Möjlighet finns för boende på första våningen att sköta om rabatterna utanför sina lägenheter. Även för detta kommer nyttjanderättsavtal att krävas framöver. Styrelsen har dock valt att avvakta för att göra en gemensam insats med att teckna avtal gällande både rabatter och uteplatser, då vissa medlemmar nyttjar bådadera. Är du intresserad av att sköta om rabatten utanför din lägenhet, kontakta föreningens trädgårdsmästare (kontaktuppgifter finns här).

 

Odliingslotter

Odlingslotter finns för närvarande inte i föreningen, men föreningsstämman har fattat beslut om att möjliggöra för sådana i framtiden. Styrelsen avvaktar med att eventuellt införa odlingslotter tills de stora renoveringarna är genomförda och en större översyn av utemiljön ska göras.