Allmänt om utemiljön

Husen på Röda Höja är byggda kring tio gårdar, varav en är lite mindre. Mellan husen finns det vidsträckta gräsytor där barnen kan leka och spela boll. Området är rikt på träd av olika slag. Varje gård har en egen lekplats, sittplatser och en pergola med grillar. Vår utemiljö sköts om av Riksbyggen. Eventuella synpunkter på skötseln lämnas i första hand till dem, antingen via deras kundservice (som en felanmälan) eller via deras arbetsledare, klicka här för kontaktuppgifter. Vi kan alla hjälpas åt att få det trivsamt på våra gårdar genom att plocka undan efter oss, kasta skräp i papperskorgarna (eller i miljöhusen), fimpa i askkopparna och att ha en god ton gentemot varandra.

 

Uteplatser, rabatter och odlingslotter

Är du nyfiken på vad som gäller för enskilda uteplatser, egen skötsel av rabatter eller vill du ha en odlingslott? Då kan du läsa mer om det på den här sidan.