Renoveringar & Byggprojekt

Barnsäkerhet på byggarbetsplats

Sommaren är här och det lockar till utomhusvistelse och lek. Vi är måna om att de barn som bor och leker på Röda Höja ska kunna göra det på ett tryggt sätt. Därför vill vi påminna om att det på vissa delar av området pågår renoveringsarbete och att hela föreningens område klassas som en byggarbetsplats. Styrelsen ställer krav på de som utför arbetet att de ska spärra av och utföra arbetena på ett säkert sätt och vi bevakar löpande hur det går. Ni som har barn kan också hjälpa till att förhindra att olyckor sker. Prata med barnen om de är så stora att de förstår om att de inte får leka bland maskiner och avspärrade områden, ej heller med avspärrningsutrustningen. Se också till att ha tillräcklig koll på att de lyder. Är barnen för små, är det föräldrarna eller de vuxna som har hand om dem, som måste ha tillräcklig tillsyn för att kunna garantera deras säkerhet. Håll uppsyn över barnen, så de inte råkar illa ut! Vi vill att alla ska kunna ha en skön, avkopplande, rolig och säker sommar på Röda Höja.

 

 

Vi kan också passa på att nämna att vi besiktigar våra lekplatser regelbundet och utför underhåll för att de ska vara säkra att leka på och uppfyller alla krav. Likaså gör vi tillsyner på gårdarna för att identifiera och åtgärda eventuella risker. Slitage och skador på mark och utrustning ökar dock när här kör arbetsmaskiner. När de större renoveringsprojekten är avklarade tänker vi göra en översyn över området och renovera utemiljön.

 

PS. För att området ska vara säkert även för alla vuxna, ber vi alla barn att plocka undan sina leksaker efter sig på gårdarna, så att ingen snubblar på dessa eller de går sönder när arbetsmaskiner kör här.