Renoveringar & Byggprojekt

Lägesuppdatering för renoveringsprojekten (Juni -21)

Följande renoveringsprojekt är aktuella just nu:

 

  • Värmeinjustering (klart!)
  • Tappvattenstammar
  • Avloppsstammar

 

Kort lägesbeskrivning

 

Värmeinjustering (klart!)

Reparationsarbetena som gjordes på värmesystemet efter värmeinjusteringen är nu genomförda. Detta projekt är nu helt slutfört.

 

Tappvattenstammar

Projektet har av praktiska skäl delats in i två delar, en utomhusdel med grävningsarbeten och anläggning av nya kulvertar och en inomhusdel med rördragning inomhus inkl i lägenheterna. I utomhusdelen har arbetena påbörjats på Sergeantgatan 19-33. I inomhusdelen har vi fått beslut från hyresnämnden och det arbetet beräknas påbörjas efter sommarsemestrarna.

 

Avloppsstammar

Projektet har nu varit i gång ett tag och det löper på över förväntan och för ett tag sedan justerade vi den preliminära tidsplanen. Arbetet beräknas nu istället bli klart redan i slutet av 2022 istället för under 2023 om allt fortsätter löpa på utan större missöden.

 

 

Håll utkik här under rubriken renoveringar & byggprojekt! Aktuell information om projekten publiceras löpande.