Renoveringar & Byggprojekt

Lägesuppdatering för renoveringsprojekten (Februari -21)

Följande renoveringsprojekt är aktuella just nu:

 

  • Värmecentraler (klart!) & värmeinjustering
  • Dagvattennätet (klart!)
  • Tappvattenstammar
  • Avloppsstammar

 

Kort lägesbeskrivning

 

Värmecentraler (klart!) & värmeinjustering

Besiktningen av värmecentralerna är nu godkänd och de är i normal drift.

 

Arbetet med värmeinjusteringen är genomförd, liksom funktionskontrollerna. Vi ska få redovisat resultaten av dem inom kort. Dock vet vi redan nu att en del ventiler i elementen är trasiga och dessa planeras att åtgärdas under våren.

 

Dagvattennätet (klart!)

Vårt dagvattennät är nu färdigrenoverat och genom de åtgärder som vidtagits förväntas dess livslängd ha förlängts med 20-30 år. Vi kommer kontinuerligt att kontrollera statusen och vid behov vidta åtgärder.

 

Tappvattenstammar

Förberedelser pågår för att lämna in ärendet till hyresnämnden för avgörande. De som röstat nej, inte accepterat stämmans beslut eller inte tagit ställning kommer att kallas till hyresnämnden som motparter i ärendet. Projektet har planerad byggstart under våren.

 

Avloppsstammar

Projektet är i full gång och reliningen av avloppsrören pågår på Sergeantgatan 19-33. Förberedande åtgärder är också gjorda på Sergeantgatan 1-15, där arbetet kommer att starta i begränsad omfattning redan nästa vecka. All avisering av vikt som berör detta projekt görs genom lappar i brevlådorna. Frågor kring projektet hänvisas i första hand till Prolines och Riksbyggens projektledare, se nedan.

 

Kontaktuppgifter:

 

Matilda Loodin

Projektledare Riksbyggen

Tel 040-109419

 

Benny Hallberg

Projektledare Proline

Tel 0761-033309

 

 

 

Håll utkik här under rubriken renoveringar & byggprojekt! Aktuell information om projekten publiceras löpande.