Renoveringar & Byggprojekt

Värmeinjusteringen - tidsplan för funktionskontroll av elementen

När installationsarbetena är klara ska elementens funktion kontrolleras. Detta kommer att genomföras enligt nedanstående tidsplan. Avisering kommer också att ske genom lappar i brevlådan 5 dagar före arbetet påbörjas.

11/1  Höjagatan 2,4,6,8,10,12,14,16 

12/1  Höjagatan 20,22,24,26,28,30,32,34

13/1  Sergeantgatan 1,3,5,7,9,11,13,15

14/1  Sergeantgatan 19,21,23,25,27,29,31,33

15/1 Högatorpsgatan 1,3,5,7,9,11 Sergeantgatan 2,4,6

18/1 Högatorpsgatan 13,15,17,19,21,23 Sergeantgatan 8,10,12,14

19/1 Högatorpsgatan 27,29,31,33,35,37 Sergeantgatan 16,18,22

20/1 Sergeantgatan 24,26,28,30,32