Nyheter

Styrelsen har vid sitt budgetsammanträde beslutat om en höjning av månadsavgiften med 6%, vilket motsvarar ca 4-4,5% på hela månadsavin. Det är 1%-enhet högre än tidigare beräknat, vilket beror på ökade beräknade kostnader för underhållet av våra fastigheter. Höjningen sker från låga nivåer och det är styrelsens ambition att höja i ungefär samma takt de närmaste åren och undvika chockhöjningar.

Dessutom kommer avgiften för elen att justeras för att avspegla den kostnad föreningen har för elinköpen. Elpriserna har varit historiskt höga i södra Sverige och de förutspås vara så även framöver. Det nya elpriset blir 1,43 kr/kWh. Båda ändringarna träder i kraft vid årsskiftet.

Slutligen kan det tilläggas att styrelsen arbetar med översyn över föreningens avtal samt förslag på kostnadsbesparande investeringar som framgent väntas ge oss en bättre ekonomi.

Container för grovsopor kommer torsdag 16/9 och står fram till söndagen 19/9. Containern står bredvid nerfarten till garaget på Sergeantgatan. 

Vi har haft inbrott i garaget på Höjagatan. I onsdags kväll påträffades två obehöriga personer i garaget. Dessa flydde när de insåg att de blivit upptäckta. Åverkan hade gjorts på dörren bredvid garageporten, vilket är orsaken till att den gick att öppna. Dörren spärrades av under natten för att förhindra att det gick att ta sig in det hållet och den är nu reparerad. Ingen åverkan syns inne i garaget, så det verkar inte som de hann genomföra det de planerade. Polisanmälan är gjord.

 

Var gärna extra uppmärksamma på och meddela om ni ser något som avviker från det normala. Släpp inte in någon ni inte känner och som inte har garageplats i garagen.

Det har gjorts ett inbrottsförsök i garaget på Höjagatan. Dörren bredvid porten har gått att öppna utan att tagg används. Dörrarna till garaget på Sergeantgatan är kontrollerade och de går inte att öppna utan tagg. Om vi alla kontrollerar att dörrarna inte går att öppna utan tagg minimerar vi förhoppningsvis inbrottsförsöken. 

Styrelsen