Nyheter

Ibland händer det att medlemmar sätter in sina saker i källarförråd som ser ut att vara tomma och inte användas av någon. Nu har det hänt igen. Du som förvarar dina saker i källarförråd 1437 på Höjagatan 8-10 har en granne, som hyr förrådet men i nuläget inte kan använda det. Vänligen kontakta föreningens tekniska förvaltare Per Lundahl, se kontaktuppgifter nedan, så hjälper han till att reda ut situationen.

 

Teknisk förvaltare
Per Lundahl
040-323049

Föreningen har en ny fastighetsförsäkring hos Länsförsäkringar. I den ingår även bostadsrättstillägget, precis som i den gamla försäkringen. Nytt för i år är att även läckage genom yt- och tätskikt i våtutrymmen omfattas av försäkringen. Det innebär att du som medlem slipper att själv bekosta en dyr reparation av t ex ditt badrum i händelse av läckage. Mer information om försäkringen eller hur du går tillväga vid skador kan du läsa här.

Den 1 februari kl 8-16 kommer de gemensamma ytorna i garagen att städas. Dessutom erbjuder föreningen alla en möjlighet att få sitt garagebås sopat. Du som önskar detta ombeds att öppna upp grinden, så städpersonalen kommer åt att sopa ditt bås. Bilen får stå kvar i båset, men bäst resultat erhålls om där är tomt.

Nu när vi börjar använda mer levande ljus så glöm inte att kontrollera att brandvarnarna fungerar. Kontrollera även att brandsläckaren är funktionsduglig.

Efter fem och en halv timmes kvällsmangling var årets ordinarie föreningsstämma genomförd i måndags kväll. Med 130 deltagande medlemmar var deltagandet betydligt högre än vad det varit de senaste åren trots, eller kanske tack vare (?), att stämman genomfördes via poströstning. Stämman beslöt att bifalla styrelsens respektive valberedningens förslag i den utskickade dagordningen.

 

Tyvärr kom inte årsredovisningen ut i tryckt form i tid. Orsaken är förseningar pga coronapandemin. Det tog betydligt längre tid än vanligt att få alla namnunderskrifterna på plats med postgång fram och tillbaka. Även tryckningen tog sin tid. Styrelsen beklagar detta och vi är inte nöjda med att det blivit så här. Vi kommer göra allt i vår makt för att detta inte ska upprepas fler gånger. 

 

Vi hade ju även önskat att få möjligheten att träffa er medlemmar på ett fysiskt årsmöte, så att det fanns möjlighet att diskutera saker och ställa frågor. Det är styrelsens ambition att, så snart som det är möjligt med hänsyn taget till smittspridningen i samhället, kalla till en extra stämma för att behandla de motioner som kommit in och även kunna ha en öppen dialog. Under tiden försöker vi finnas så tillgängliga som möjligt via e-post, men också per telefon där styrelsens nya kontaktperson Charlotte Jeppsson förstärker upp servicen gentemot er medlemmar.

 

Förtroendevalda efter föreningsstämman 2020:

Styrelsen

Jonas Lindgren

Tomas Nyman

Renata Kovacevic

Barbro Follrud

Charlotte Jeppsson

Mats Hansson

Gertrud Johnsson

Anneli Hansson Schoszarzek

 

Revisorer

Ernst & Young

Ulf Wanås

Bodil Junander

 

Valberedningen

Paul Andersson

Margith Mortensen

 

Vi hälsar de nya förtroendevalda välkomna och tackar de avgående för deras insatser.