Nyheter

220703
Höjadagen kommer att gå av stapeln söndagen 28/8 mellan 11:00 och 15:00 på gräsmattan mellan husen på Sergeantgatan 14-16 och Sergeantgatan 22-26.  Förutom hoppborg, fiskdamm m.m. kommer det att anordnas loppis och bytakläderställning. Dagar för försäljning av biljetter till fiskdammen återkommer vi med. 

Styrelsen

Om det är så att det inte går att komma in i miljöhuset av någon anledning är det INTE tillåtet att sätta soporna utanför miljöhuset. Fåglarna öppnar soporna och sprider soporna över gården och området runt miljöhuset och det i sin tur drar till sig skadedjur. Förutom djuren sprids soporna även av vinden. 

 

Styrelsen

220701

 

Styrelsen kan härmed meddela att föreningen har tecknat två nya avtal idag:

 

Bredband

En upphandling av nuvarande bredbandsavtal har genomförts under våren och Telenor har fått fortsatt förtroende att vara leverantör av detta. Det nya avtalet innebär bl a bättre hastighet, bättre routrar och bättre pris. Mer information kring utbyte av routrar kommer efter semestrarna.

 

Laddstolpar

Föreningen har efter en upphandling tecknat avtal med Eways om installation av 22 laddstolpar för el- och hybridbilar på några av föreningens parkeringsplatser. Mer information om detta kommer under hösten.

220508

I anslutning till den extra föreningsstämman den 23 maj, kommer det även att hållas en allmän information om sådant som är aktuellt i föreningen och möjlighet att ställa frågor. Om så önskas, kommer den sista delen av frågestunden att vikas för frågor kring uteplatser och rabatter med anledning av de nyttjanderättsavtal som skickats ut.

 

På specifik begäran görs härmed ett förtydligande av en formulering i en text (se citat nedan) i en nyhet publicerad i april 2021. Så här stod det i nyheten:

"Bakgrunden till besluten och regleringarna är att det har funnits en otydlighet kring vad som får lov att göras på föreningens mark och kring ansvarsfördelningen i samband med renoveringar, som vi nu står inför. Det har lett till att enskilda medlemmar har tagit sig friheter och disponerat gemensam mark för privata ändamål utan tillstånd. Tanken med de rutiner och regler som tagits fram är att enskilda medlemmar ska kunna nyttja gemensam mark i enlighet med de beslut som stämman fattat." 

Vi vill förtydliga att formuleringen om medlemmar som tagit sig friheter och disponerat gemensam mark för privata ändamål, t ex genom utbyggnader i anslutning till de befintliga uteplatserna, INTE avser alla medlemmar. Det finns de som har bett om styrelsens eller enskild styrelsemedlems tillåtelse. Det finns dock medlemmar som helt saknar tillåtelse för sina utbyggnader.

220505

Till dig som sätter/kastar grovsopor i källaren/skyddsrummen och i miljöhusens behållare för elektronik, vem tänker du ska ta hand om dina sopor?

Vi har miljöhus där man kan kasta i stort sett allt sitt avfall men för att detta ska fungera på ett bra och tillfredsställande sätt är det viktigt att man läser informationen som är anslagen ovanför varje kärl. Denna text talar om vad man får och inte får kasta i respektive kärl.

En gång i kvartalet har vi dessutom en stor container som är avsedd för grovsopor (nästa gång är i mitten av juni).

Du som har placerat dörrar, skåp, stora säckar, persienner, krukor etc etc på ovan nämnda ställen ombeds att per omgående plocka bort dessa. Du är skyldig att själv ombesörja så att dina sopor hamnar på rätt ställe.

Har du frågor som rör sopsorteringen kan du kontakta
Barbro Follrud tel 073-622 32 65

Styrelsen