Renoveringar & Byggprojekt

De senaste veckorna har vi haft flertalet kabelskador som påverkat främst internet, men även utomhusbelysning, ström till lägenheter och vattenförsörjningen. Vi får in en del synpunkter och frågor från medlemmar angående detta och bl a så ifrågasätts kompetensen hos entreprenören. Den huvudsakliga orsaken till alla dessa skador är att det saknas dokumentation om var flertalet ledningar, kablar och i vissa fall även rör ligger nergrävda och att de ej är uppmärkta i marken heller.

Se följande tidigare publicerad artikel för mer information om detta:

Kabelskador i samband med renovering

 

Föreningen försöker så gott det går att informera om när skador sker, men ibland finns det ingen från styrelsen tillgänglig som gå ut med information. Det finns dock en rutin som följs av entreprenören, vilket innebär att de genast kontaktar reparatör för åtgärd. 

220701

I de hus där de nya värmekulvertarna har kopplats in har man kunnat höra en del besvärande oljud från elementen. Detta är helt ofarligt och beror på luft som kommit in i systemet när det kopplades in. Problemen är värst på översta våningarna. Ingen felanmälan behöver göras med anledning av oljuden. Elementen har luftats i en första omgång och cirkulationen i delar av värmesystemet har stängts av under sommaren för att minimera oljuden. När cirkulationen sätts igång igen till hösten, så får vi räkna med nya oljud, men då kommer vi också att lufta elementen på nytt. Problemet kommer så småningom att försvinna i och med att luften tas bort ur systemet.

 

220701

Det var länge sedan vi gav en sammanfattning av lägesbilden för pågående och planerade renoveringsprojekt, så här kommer nu en sådan.

Följande renoveringsprojekt är aktuella just nu:

 

  • Tappvattenstammar
  • Avloppsstammar
  • Laddstolpar (ny)
  • Energi, klimatskal och el (ny)

 

Kort lägesbeskrivning

 

Tappvattenstammar

Tappvattenrenoveringen löper på och de fyra första gårdarna är klara, förutom enstaka besiktningsanmärkningar samt återställning av markarbeten. Markåterställningen har tyvärr blivit lite försenad, men är planerad till v 27 och 28. De flesta containrar har redan flyttat över till andra sidan Sergeantgatan och manskapsboden som står bakom Sergeantgatan 15 kommer att flyttas till Högatorpsvägen 21 nästa vecka. Grävningsarbetena och anläggning av nya kulvertar beräknas vara klart under hösten i tid till att eldningssäsongen börjar. Inomhusdelen med rördragning in i lägenheternabersäknas bli klart under första kvartalet 2023.

 

Avloppsstammar

Detta projekt går nu in på upploppet. Arbete pågår i dagsläget på de sista två gårdarna och beräknas stå klart under hösten.

 

Laddstolpar

Avtal är tecknat för installation av laddstolpar för el- och hybridbilar på en del av föreningens parkeringsplatser (se separat nyhet). Mer information kommer till hösten.

 

Energi, klimatskal och el

Nästa stora renoveringsprojekt är nu på projekteringsstadiet. Det innefattar följande:

  • Energisystem, t ex solceller och värmeåtervinning
  • Klimatskal, dvs fasader, tak och isolering
  • El, inkluderande elstammar och elcentraler

Här undersöker vi i nuläget bl a möjligheten att installera ett robust energisystem som kan göra oss om inte helt, så åtminstone delvis, självförsörjande på hållbar och miljövänlig energi. Mer information kommer att komma efterhand och en del viktiga beslut kring detta planeras till vår ordinarie årsstämma i höst. Planerad byggstart är kvartal 1 under 2023.

 

Håll utkik här under rubriken renoveringar & byggprojekt! Aktuell information om projekten publiceras löpande.

220411

Här finner ni tidsplanerna för de kvarvarande gårdarna där tappvattenrenoveringen ännu inte påbörjats. Observera att tidsplanerna är preliminära och kan ändras. Det är alltid de tider som aviseras via lapp i brevlådan eller anslag i trapphuset som gäller framför dessa planer.

 

Tidsplan Sergeantgatan 2-6 och Högatorpsvägen 1-11

Tidsplan Sergeantgatan 8-18 och Högatorpsvägen 13-23

Tidsplan Sergeantgatan 22-32 och Högatorpsvägen 27-37