Renoveringar & Byggprojekt

220411

Här finner ni tidsplanerna för de kvarvarande gårdarna där tappvattenrenoveringen ännu inte påbörjats. Observera att tidsplanerna är preliminära och kan ändras. Det är alltid de tider som aviseras via lapp i brevlådan eller anslag i trapphuset som gäller framför dessa planer.

 

Tidsplan Sergeantgatan 2-6 och Högatorpsvägen 1-11

Tidsplan Sergeantgatan 8-18 och Högatorpsvägen 13-23

Tidsplan Sergeantgatan 22-32 och Högatorpsvägen 27-37

Tappvattenentreprenaden har dragits med en del barnsjukdomar, något som är vanligt vid uppstart av en ny entreprenad. Bl a har det varit leveransproblem av kulvertledningarna som ska läggas ner i marken. Tidsplanerna har därför fått justeras och de aktuella publiceras nu här och på anslagstavlan som är uppsatt mellan miljöhusen på Sergeantgatan 11 och 19. 

 

Tidsplan utomhus kulvert

Tidsplan inomhus Sergeantgatan 19-33

Tidsplan inomhus Sergantgatan 1-15

Observera att tidsplanerna är preliminära och kan komma att ändras. Avisering inför vattenavstängningar och tillträde till lägenheter ska göras via information i brevlådan minst 5 dagar innan.

information om utbyte av tappvattenledningar (2021-07-12)

Tappvattenrenoveringen är nu igång med full styrka på första gården. I samband med det har vi stött på en del problem, som orsakat besvär för de boende. Både entreprenören, Riksbyggen och styrelsen har arbetat hårt för att lösa problemen. Tyvärr går de inte helt att förebygga, så därför vill vi förbereda er på vad som kan förväntas även framöver.

För att kunna dra nya rör mellan våningsplanen och in i lägenheterna görs hål i bjälklag och väggar i trapphusen. I samband med detta är risken tyvärr stor att kablar som går till internet, tv, porttelefon, belysning i trapphus mm borras av. Detta beror på att det inte finns några tillförlitliga ritningar över den interna kabeldragningen i fastigheterna. Även i samband med grävningsarbeten i marken är det inte ovanligt att kablar grävs av eller skadas. Även här handlar det om bristande dokumentation om var kablarna ligger i marken. Följdverkningarna varierar från tillfälle till tillfälle. Ibland är det enstaka lägenheter eller ett trapphus som drabbas. Ibland är det ett helt hus eller flera byggnader. 

Vi har en upprättad rutin och elektriker tillgängliga för att kunna åtgärda kabelbrotten så fort som möjligt när de uppstår. Vi förstår att detta inte är en önskvärd situation för er och gör vårt yttersta för att lösa dessa problem så fort som möjligt. Har ni frågor gällande ovanstående är ni välkomman att höra av er till Riksbyggens projektledare:

 

Matilda Loodin                                         

Projektledare                                                              

Riksbyggen ombyggnad                                

Tel 040-10 94 19                                                     

Denna information avser tappvattenrenoveringen på Sergeantgatan 10-33

 

Arbetet med renoveringen av tappvattenledningarna har nu påbörjats inomhus. Avisering om tillträde till lägenheterna skickades ut igår, dagen innan tillträdet skulle ske. Här har det blivit fel från entreprenörens sida, vilket de beklagar och ber om ursäkt för. Brf Röda Höja har kommit överens med entreprenören om att avisering ska ske 5 dagar i förväg och detta har det lovat att de ska följa framöver. De kommer också att göra informationen på aviseringslapparna tydligare så det framgår vilka rum de behöver tillgång till och var det behöver plockas undan.

Har ni frågor kring aviseringen eller arbetena i husen och lägenheterna är ni välkomna att kontakta projektledarna för arbetet, då de bättre kan svara på sådana än vad vi i styrelsen kan. Vänligen se anslagen i trapphusen för deras kontaktuppgifter.