Renoveringar & Byggprojekt

Vi har fått ett positivt beslut från hyresnämnden i frågan om tappvattenrenoveringen som behandlats där och vi förväntar oss att kunna dra igång inomhusdelen av projektet efter sommaren.

I nästa vecka (v 20) kommer Riksbyggen och RS Byggnads AB att på uppdrag av föreningen att inleda en ny entreprenad. Syftet är att byta ut våra kulvertledningar (värme- kall- och varmvatten i marken) och detta innebär grävningsarbeten på föreningens mark. Arbetet inleds med etablering av byggbodar/containrar samt materialupplag. Grävningsarbetena startar v 21 på Sergeantgatan 19-33. Utförligare information (se dokumentlänk nedan) har delats ut i era brevlådor denna vecka. En preliminär tidplan för entreprenaden ses nedan. Avisering om exakta starttider på respektive gård kommer att anslås i trapphusen.

 

Brf Röda Höja boinfo kulvertentreprenad

 

Preliminär tidplan

 

 

OBS! Denna tidplan är preliminär och den kan komma att ändras!

 

Artikeln uppdaterad 210513

Arbetet med reliningen av våra avlopp har löpt på bättre än planerat och vi har därför i samråd med entreprenören valt att uppdatera tidplanen för projektet. Observera att även denna uppdaterade plan är preliminär och att tidsavvikelser kan förekomma på båda hållen. Vår ambition är att hålla er så uppdaterade som möjligt. Detaljerad information med exakta datum lämnas ut av Proline i era brevlådor.

Med start efter påsk kommer vi att genomföra den sista delen i arbetet med värmeinjusteringen. Vid funktionskontrollen upptäcktes en del fel, framför allt på ventiler, i elementen. Dessa kommer att åtgärdas av AG Malmströms Rör. Berörda medlemmar kommer att aviseras via lappar i brevlådan ca 5 dagar innan. Arbetet beräknas pågå under ca en månads tid.

Följande renoveringsprojekt är aktuella just nu:

 

  • Värmecentraler (klart!) & värmeinjustering
  • Dagvattennätet (klart!)
  • Tappvattenstammar
  • Avloppsstammar

 

Kort lägesbeskrivning

 

Värmecentraler (klart!) & värmeinjustering

Besiktningen av värmecentralerna är nu godkänd och de är i normal drift.

 

Arbetet med värmeinjusteringen är genomförd, liksom funktionskontrollerna. Vi ska få redovisat resultaten av dem inom kort. Dock vet vi redan nu att en del ventiler i elementen är trasiga och dessa planeras att åtgärdas under våren.

 

Dagvattennätet (klart!)

Vårt dagvattennät är nu färdigrenoverat och genom de åtgärder som vidtagits förväntas dess livslängd ha förlängts med 20-30 år. Vi kommer kontinuerligt att kontrollera statusen och vid behov vidta åtgärder.

 

Tappvattenstammar

Förberedelser pågår för att lämna in ärendet till hyresnämnden för avgörande. De som röstat nej, inte accepterat stämmans beslut eller inte tagit ställning kommer att kallas till hyresnämnden som motparter i ärendet. Projektet har planerad byggstart under våren.

 

Avloppsstammar

Projektet är i full gång och reliningen av avloppsrören pågår på Sergeantgatan 19-33. Förberedande åtgärder är också gjorda på Sergeantgatan 1-15, där arbetet kommer att starta i begränsad omfattning redan nästa vecka. All avisering av vikt som berör detta projekt görs genom lappar i brevlådorna. Frågor kring projektet hänvisas i första hand till Prolines och Riksbyggens projektledare, se nedan.

 

Kontaktuppgifter:

 

Matilda Loodin

Projektledare Riksbyggen

Tel 040-109419

 

Benny Hallberg

Projektledare Proline

Tel 0761-033309

 

 

 

Håll utkik här under rubriken renoveringar & byggprojekt! Aktuell information om projekten publiceras löpande.