Renoveringar & Byggprojekt

Tappvattenentreprenaden har dragits med en del barnsjukdomar, något som är vanligt vid uppstart av en ny entreprenad. Bl a har det varit leveransproblem av kulvertledningarna som ska läggas ner i marken. Tidsplanerna har därför fått justeras och de aktuella publiceras nu här och på anslagstavlan som är uppsatt mellan miljöhusen på Sergeantgatan 11 och 19. 

 

Tidsplan utomhus kulvert

Tidsplan inomhus Sergeantgatan 19-33

Tidsplan inomhus Sergantgatan 1-15

Observera att tidsplanerna är preliminära och kan komma att ändras. Avisering inför vattenavstängningar och tillträde till lägenheter ska göras via information i brevlådan minst 5 dagar innan.

information om utbyte av tappvattenledningar (2021-07-12)

Tappvattenrenoveringen är nu igång med full styrka på första gården. I samband med det har vi stött på en del problem, som orsakat besvär för de boende. Både entreprenören, Riksbyggen och styrelsen har arbetat hårt för att lösa problemen. Tyvärr går de inte helt att förebygga, så därför vill vi förbereda er på vad som kan förväntas även framöver.

För att kunna dra nya rör mellan våningsplanen och in i lägenheterna görs hål i bjälklag och väggar i trapphusen. I samband med detta är risken tyvärr stor att kablar som går till internet, tv, porttelefon, belysning i trapphus mm borras av. Detta beror på att det inte finns några tillförlitliga ritningar över den interna kabeldragningen i fastigheterna. Även i samband med grävningsarbeten i marken är det inte ovanligt att kablar grävs av eller skadas. Även här handlar det om bristande dokumentation om var kablarna ligger i marken. Följdverkningarna varierar från tillfälle till tillfälle. Ibland är det enstaka lägenheter eller ett trapphus som drabbas. Ibland är det ett helt hus eller flera byggnader. 

Vi har en upprättad rutin och elektriker tillgängliga för att kunna åtgärda kabelbrotten så fort som möjligt när de uppstår. Vi förstår att detta inte är en önskvärd situation för er och gör vårt yttersta för att lösa dessa problem så fort som möjligt. Har ni frågor gällande ovanstående är ni välkomman att höra av er till Riksbyggens projektledare:

 

Matilda Loodin                                         

Projektledare                                                              

Riksbyggen ombyggnad                                

Tel 040-10 94 19                                                     

Denna information avser tappvattenrenoveringen på Sergeantgatan 10-33

 

Arbetet med renoveringen av tappvattenledningarna har nu påbörjats inomhus. Avisering om tillträde till lägenheterna skickades ut igår, dagen innan tillträdet skulle ske. Här har det blivit fel från entreprenörens sida, vilket de beklagar och ber om ursäkt för. Brf Röda Höja har kommit överens med entreprenören om att avisering ska ske 5 dagar i förväg och detta har det lovat att de ska följa framöver. De kommer också att göra informationen på aviseringslapparna tydligare så det framgår vilka rum de behöver tillgång till och var det behöver plockas undan.

Har ni frågor kring aviseringen eller arbetena i husen och lägenheterna är ni välkomna att kontakta projektledarna för arbetet, då de bättre kan svara på sådana än vad vi i styrelsen kan. Vänligen se anslagen i trapphusen för deras kontaktuppgifter.

Sommaren är här och det lockar till utomhusvistelse och lek. Vi är måna om att de barn som bor och leker på Röda Höja ska kunna göra det på ett tryggt sätt. Därför vill vi påminna om att det på vissa delar av området pågår renoveringsarbete och att hela föreningens område klassas som en byggarbetsplats. Styrelsen ställer krav på de som utför arbetet att de ska spärra av och utföra arbetena på ett säkert sätt och vi bevakar löpande hur det går. Ni som har barn kan också hjälpa till att förhindra att olyckor sker. Prata med barnen om de är så stora att de förstår om att de inte får leka bland maskiner och avspärrade områden, ej heller med avspärrningsutrustningen. Se också till att ha tillräcklig koll på att de lyder. Är barnen för små, är det föräldrarna eller de vuxna som har hand om dem, som måste ha tillräcklig tillsyn för att kunna garantera deras säkerhet. Håll uppsyn över barnen, så de inte råkar illa ut! Vi vill att alla ska kunna ha en skön, avkopplande, rolig och säker sommar på Röda Höja.

 

 

Vi kan också passa på att nämna att vi besiktigar våra lekplatser regelbundet och utför underhåll för att de ska vara säkra att leka på och uppfyller alla krav. Likaså gör vi tillsyner på gårdarna för att identifiera och åtgärda eventuella risker. Slitage och skador på mark och utrustning ökar dock när här kör arbetsmaskiner. När de större renoveringsprojekten är avklarade tänker vi göra en översyn över området och renovera utemiljön.

 

PS. För att området ska vara säkert även för alla vuxna, ber vi alla barn att plocka undan sina leksaker efter sig på gårdarna, så att ingen snubblar på dessa eller de går sönder när arbetsmaskiner kör här.

Följande renoveringsprojekt är aktuella just nu:

 

  • Värmeinjustering (klart!)
  • Tappvattenstammar
  • Avloppsstammar

 

Kort lägesbeskrivning

 

Värmeinjustering (klart!)

Reparationsarbetena som gjordes på värmesystemet efter värmeinjusteringen är nu genomförda. Detta projekt är nu helt slutfört.

 

Tappvattenstammar

Projektet har av praktiska skäl delats in i två delar, en utomhusdel med grävningsarbeten och anläggning av nya kulvertar och en inomhusdel med rördragning inomhus inkl i lägenheterna. I utomhusdelen har arbetena påbörjats på Sergeantgatan 19-33. I inomhusdelen har vi fått beslut från hyresnämnden och det arbetet beräknas påbörjas efter sommarsemestrarna.

 

Avloppsstammar

Projektet har nu varit i gång ett tag och det löper på över förväntan och för ett tag sedan justerade vi den preliminära tidsplanen. Arbetet beräknas nu istället bli klart redan i slutet av 2022 istället för under 2023 om allt fortsätter löpa på utan större missöden.

 

 

Håll utkik här under rubriken renoveringar & byggprojekt! Aktuell information om projekten publiceras löpande.