Renoveringar & Byggprojekt

Uppdatering värmesystemet

221214

Vid mötet med entreprenören i förra veckan beslöts att vi skulle gå ut med information som förklarar lite närmare kring problemen vi upplever med värmesystemet och vilka åtgärder som sätts in. Informationen har gått ut i form av ett informationsblad, som delats ut i allas brevlådor i början på den här veckan. Informationsbladet finns också tillgänglig nederst i den här artikeln. Det beslöts också vidare vilka åtgärder som skulle vidtas för att snarast lösa problemen, se infobladet.

Information värmesystemet