Renoveringar & Byggprojekt

Stökigt med omkopplingar framöver på halva området

220829

De närmaste 6-8 veckorna kommer att innebära flertalet omkopplingar av värme- och vattenledningar på den halvan av området där tappvattenrenoveringen nu pågår, d v s alla lägenheter på Högatorpsvägen och jämna nummer på Sergeantgatan. Avstängningarna kommer att aviseras i trapphusen respektive i brevlådorna när tillträde till lägenheten krävs.

 

Värmeomkoppling

Med start den 5/9 på Högatorpsvägen 1-11 och Sergeantgatan 2-6 ska värmen kopplas om. Tillträde till balkongerna på första våningen kommer att krävas för att koppla in värmen. Vänligen tillse att ytan framför luckan på balkongen där ventilerna sitter är tom, så att rörmokaren kommer till den. Omkopplingsarbetet tar ca en vecka för respektive gård och kommer att innebära en del oljud i elementen när cirkulationen sedan sätts igång, framför allt i lägenheterna på 2:a och 3:e våningarna. Det beror på luft som kommit in i systemet vid omkopplingen. Elementen kommer att luftas så snart som möjligt; räkna med veckan efter att omkopplingarna är klara. Innan det är gjort finns ingen anledning att göra felanmälningar gällande oljuden. Har du kvar oljud eller skulle de återkomma efter att elementen luftats, gör du en felanmälan direkt till Hylén & Kjellander, inte till Riksbyggen. Information om kontaktväg för felanmälan och hur länge det är aktuellt kommer på aviseringarna. För att minimera störningarna kommer pumparna till en början bara att köras dagtid, tills dess luftningen är genomförd. När arbetet är klart på första gården börjar samma procedur om på nästa gård.

 

Vattenomkoppling

Den 14/9 kommer vattnet att stängas av på samtliga 3 gårdar där arbetet nu pågår. Detta då en ny inkommande vattenledning från gatan ska kopplas in. Därefter kommer ytterligare vattenavstängningar som berör mindre delar av området, eller enskilda hus respektive trappuppgångar. Dessa aviseras separat.