Renoveringar & Byggprojekt

Varför grävs kablarna av hela tiden?

De senaste veckorna har vi haft flertalet kabelskador som påverkat främst internet, men även utomhusbelysning, ström till lägenheter och vattenförsörjningen. Vi får in en del synpunkter och frågor från medlemmar angående detta och bl a så ifrågasätts kompetensen hos entreprenören. Den huvudsakliga orsaken till alla dessa skador är att det saknas dokumentation om var flertalet ledningar, kablar och i vissa fall även rör ligger nergrävda och att de ej är uppmärkta i marken heller.

Se följande tidigare publicerad artikel för mer information om detta:

Kabelskador i samband med renovering

 

Föreningen försöker så gott det går att informera om när skador sker, men ibland finns det ingen från styrelsen tillgänglig som gå ut med information. Det finns dock en rutin som följs av entreprenören, vilket innebär att de genast kontaktar reparatör för åtgärd.