Renoveringar & Byggprojekt

Oljud från elementen är ofarliga

220701

I de hus där de nya värmekulvertarna har kopplats in har man kunnat höra en del besvärande oljud från elementen. Detta är helt ofarligt och beror på luft som kommit in i systemet när det kopplades in. Problemen är värst på översta våningarna. Ingen felanmälan behöver göras med anledning av oljuden. Elementen har luftats i en första omgång och cirkulationen i delar av värmesystemet har stängts av under sommaren för att minimera oljuden. När cirkulationen sätts igång igen till hösten, så får vi räkna med nya oljud, men då kommer vi också att lufta elementen på nytt. Problemet kommer så småningom att försvinna i och med att luften tas bort ur systemet.