Renoveringar & Byggprojekt

Aktuella renoveringsprojekt

Följande renoveringsprojekt är aktuella just nu:

 

  • Värmecentraler & värmeinjustering
  • Dagvattennätet
  • Tappvattenstammar
  • Avloppsstammar

 

Kort lägesbeskrivning

 

Värmecentraler

Utbytet av utrustning i värmecentralerna är slutförd och projektet ska besiktigas 11/8. Vecka 36 startar värmeinjusteringen. Mer info kommer inom kort.

Dagvattennätet

Arbetena har legat nere pga semester, men återupptas denna vecka (33) och beräknas vara klara v 37.

Tappvattenstammar

Projektet har planerad byggstart efter årsskiftet. Extra stämma hålls den 9/9 avseende ändringarna i lägenheterna, se utskickat material (informationsbroschyr och kallelse inkl poströstningsblankett). Mer information kommer under hösten.

Avloppsstammar

Projektet har planerad byggstart efter årsskiftet. Mer information kommer under hösten.

 

Håll utkik här under rubriken renoveringar & byggprojekt! Aktuell information om projekten publiceras löpande.