Frågor & Svar

Fråga: Varför går mangeldukarna sönder så ofta nuförtiden?

Svar: Knappar på lakan, påslakan och klädesplagg orsakar skador på mangeldukarna på de nya manglarna, se detta dokument för mer info. De gamla manglarna hade valsar av trä som kunde absorbera det tryck som uppstår kring knapparna vid mangling. Valsarna på de nuvarande manglarna är av aluminium och dessa absorberar inte trycket, varvid det skadar mangeldukarna istället. Följ därför alltid instruktionerna som finns uppsatta i mangelrummen.

 

Fråga: Hur blir jag av med mina vitvaror? VA Syd hänvisar till styrelsen i föreningen.

Svar: Har du vitvaror (stora hushållsmaskiner såsom tvättmaskiner, spisar, kylskåp mm) som du ska kasta, så ordnar föreningen bortforsling av dessa. Gör så här för att det ska gå smidigt:

  1. Skriv ett mail till . Ange ditt namn, telefonnummer, adress och hur många maskiner du vill bli av med.
  2. Styrelsen beställer hämtningen och föreningen står för kostnaden.
  3. Du kommer att få ett svar på ditt mail med uppgift om var och när du ska placera maskinerna samt märkning av dessa (ordernummer). Utan märkning kommer de inte att hämtas.

 

Detta gäller enbart vitvaror. Har du byggavfall efter renovering av din lägenhet ansvarar du själv för att lämna detta på återvinningscentral eller kasta i föreningens container för grovsopor som kommer en gång i kvartalet, se kalendern på startsidan.

Fråga: Vid bland annat kraftig rökutveckling i samband med brand i närområdet får vi rådet att stänga fönster och ventiler.  Hur vet jag att jag har stängt ventilerna?

Svar: De ventiler vi har ovanför våra fönster är spaltventiler och ska alltid vara öppna så att inomhusluften blandas med frisk utomhusluft. Luftbytet går till så att luft utifrån tillförs vardagsrum och sovrum och förs vidare till kök och badrum där luften lämnar bostaden genom frånluftventiler. Är ventilerna stängda blir inomhusluften dålig då den syresätts sämre, vilket kan leda t.ex. till huvudvärk. I var ände på spaltventilen finns ett reglage och pekar dom utåt är ventilen öppen, se bild 1. Pekar reglagen inåt är ventilen stängd, se bild 2. Glöm inte öppna ventilerna igen när räddningstjänst flaggat att faran är över.

 

Bild 1. Öppen spaltventil (normalläge).

 

Bild 2. Stängd spaltventil.