Frågor & Svar

Har du problem med stopp i avloppet? Då finns det en metod du kan använda själv för att försöka lösa stoppet - och flera metoder du inte ska använda. Visste du att du kan förebygga stopp i avloppet också? Om detta och mycket mer kan du läsa i bifogad broschyr.

 

Spola rätt

 

Tar det lång tid för vattnet att rinna ner i avloppet eller har du ett totalstopp i avloppet bör du göra en felanmälan hos Riksbyggens kundtjänst, tel 0771-860860. De har öppet dygnet runt året om.

Under tidig höst och sen vår upplever många att det är kallt i lägenheterna. Orsaken är att temperaturskillnaden mellan dag och natt är stor under just denna period och att värmesystemet då ofta dagligen stängs av respektive sätts igång på grund av dessa temperaturfluktuationer. Ett värmesystem har en viss tröghet i sig. Från det att värmen sätts igång och varmvatten flödar ut i elementen tar det några timmar innan luften i rummet har värmts upp tillräckligt. På samma sätt tar det också några timmar från det att värmen stängts av tills dess att elementet har svalnat så pass mycket att det inte längre avger någon värme.

 

Varför upplevs elementen ändå som kalla eller bara ljumna efter en kall natt då?

Det beror på att temperaturen i handen du lägger på elementet är högre än temperaturen på elementet just denna period, då det inte behövs så höga temperaturer för att värma rummet jämfört med när det är betydligt kallare utomhus.

 

Mer information om värmen i din lägenhet hitta du i den här artikeln från Riksbyggen.

Fråga: Varför går mangeldukarna sönder så ofta nuförtiden?

Svar: Knappar på lakan, påslakan och klädesplagg orsakar skador på mangeldukarna på de nya manglarna, se detta dokument för mer info. De gamla manglarna hade valsar av trä som kunde absorbera det tryck som uppstår kring knapparna vid mangling. Valsarna på de nuvarande manglarna är av aluminium och dessa absorberar inte trycket, varvid det skadar mangeldukarna istället. Följ därför alltid instruktionerna som finns uppsatta i mangelrummen.

 

Fråga: Hur blir jag av med mina vitvaror? VA Syd hänvisar till styrelsen i föreningen.

Svar: Har du vitvaror (stora hushållsmaskiner såsom tvättmaskiner, spisar, kylskåp mm) som du ska kasta, så ordnar föreningen bortforsling av dessa. Gör så här för att det ska gå smidigt:

  1. Skriv ett mail till . Ange ditt namn, telefonnummer, adress och hur många maskiner du vill bli av med.
  2. Styrelsen beställer hämtningen och föreningen står för kostnaden.
  3. Du kommer att få ett svar på ditt mail med uppgift om var och när du ska placera maskinerna samt märkning av dessa (ordernummer). Utan märkning kommer de inte att hämtas.

 

Detta gäller enbart vitvaror. Har du byggavfall efter renovering av din lägenhet ansvarar du själv för att lämna detta på återvinningscentral eller kasta i föreningens container för grovsopor som kommer en gång i kvartalet, se kalendern på startsidan.

Fråga: Vid bland annat kraftig rökutveckling i samband med brand i närområdet får vi rådet att stänga fönster och ventiler.  Hur vet jag att jag har stängt ventilerna?

Svar: De ventiler vi har ovanför våra fönster är spaltventiler och ska alltid vara öppna så att inomhusluften blandas med frisk utomhusluft. Luftbytet går till så att luft utifrån tillförs vardagsrum och sovrum och förs vidare till kök och badrum där luften lämnar bostaden genom frånluftventiler. Är ventilerna stängda blir inomhusluften dålig då den syresätts sämre, vilket kan leda t.ex. till huvudvärk. I var ände på spaltventilen finns ett reglage och pekar dom utåt är ventilen öppen, se bild 1. Pekar reglagen inåt är ventilen stängd, se bild 2. Glöm inte öppna ventilerna igen när räddningstjänst flaggat att faran är över.

 

Bild 1. Öppen spaltventil (normalläge).

 

Bild 2. Stängd spaltventil.