Frågor & Svar

Hur kommer man in genom entréerna i händelse av strömavbrott?

230610 Artikeln är uppdaterad, då texten hade fallit bort.

Det finns en batteribackup till passagesystemet i respektive trapphus. Denna säkerställer funktionen de första timmarna. I händelse av ett längre strömavbrott finns beredskap att säkra passagen genom entrédörrarna på annat sätt. Om det skulle bli aktuellt anslås information i trapphusen.