Frågor & Svar

Ventiler

Fråga: Vid bland annat kraftig rökutveckling i samband med brand i närområdet får vi rådet att stänga fönster och ventiler.  Hur vet jag att jag har stängt ventilerna?

Svar: De ventiler vi har ovanför våra fönster är spaltventiler och ska alltid vara öppna så att inomhusluften blandas med frisk utomhusluft. Luftbytet går till så att luft utifrån tillförs vardagsrum och sovrum och förs vidare till kök och badrum där luften lämnar bostaden genom frånluftventiler. Är ventilerna stängda blir inomhusluften dålig då den syresätts sämre, vilket kan leda t.ex. till huvudvärk. I var ände på spaltventilen finns ett reglage och pekar dom utåt är ventilen öppen, se bild 1. Pekar reglagen inåt är ventilen stängd, se bild 2. Glöm inte öppna ventilerna igen när räddningstjänst flaggat att faran är över.

 

Bild 1. Öppen spaltventil (normalläge).

 

Bild 2. Stängd spaltventil.